2022’de 25,8 milyar lira tarımsal destek verilecek

Pakdemirli, tarımsal desteklerin ve müdahale alımlarının, tarım sektörünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında oldukça önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile […]

İhracat Destekleri

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. […]

Ticaret Politikası Savunma Araçları

Damping ve Sübvansiyon, Korunma Önlemleri, İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ticaret Politikası Savunma Araçları, Dünya Ticaret […]